Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego;
  • zasady korzystania ze Sklepu;
  • warunki składania zamówień na towar/towary, usługi oferowane przez masterki.pl i dostępne w Sklepie;
  • warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu;
  • warunki płatności;
  • warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  • tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Jeżeli wymagania techniczne Państwa przeglądarki nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Państwa odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.
 4. Na stronie www.masterki.pl oferowane są wyłącznie produkty stanowiące własność Stowarzyszenia Projekt Masterki
 5. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 6. Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
 7. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji to jest bez zakładania Konta Klienta.
 8. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.
 9. Poprzez akceptację regulaminu Klient zobowiązuje się do:
 10. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 11. Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 12. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku
 13. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§ 2 Składanie i realizacja zamówień oraz zawieranie umowy sprzedaży

 1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.
 2. W Sklepie nie jest prowadzona hurtowa sprzedaży towarów, w tym sprzedaży towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 3. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
  • nieopłaconych przez Klienta,
  • zamówionych w ilościach hurtowych,
  • wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,
  • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,
  • złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
 4. Zakupy w Sklepie są możliwe dla użytkowników, którzy posiadają aktywne Konto lub jako gość
 5. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres email Klienta, hasło do Konta.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.